error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
20140313_121626

Stort engasjement og kreative elever

Skolene i Inderøy gjennomfører i disse dager undervisningsopplegget "Vårt lokalsamfunn" i samarbeid med lokalt næringsliv og kommuneledelsen. Målet med opplegget er at elevene utvikler forståelse for hvordan et lokalsamfunn fungerer, og oppdager hvordan ulike aktører bidrar gjennom sine funksjoner. Elevene skal oppleve skaperglede og få tro på egne bidrag, få tanker for framtida i samspill med medelever. Opplegget er et ledd i kommunens samarbeid med Ungt entreprenørskap.

20140313_120552.jpgTorsdag 13. mars hadde Frode Sakshaug fra lokalt næringsliv, fungerende ordfører Trine Berg Fines og assisterende rådmann Randi Tessem ansvar for hver si undervisningsøkt for 4. trinn på Sakshaug skole. Her ser vi ordføreren i samtale med en elev. Ordføreren var svært fornøgd med elevenes engasjement, kunne hun fortelle etterpå.

 

Skjema