error_outline
29. november kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Valglogo

Utlegging av manntallet

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017

Manntallslisten for Stortingsvalget i Inderøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.  Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.  Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jf. valglovens §2-7.

Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy – E-post: postmottak@inderoy.kommune.no

Utlegging av Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall er også lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Samemanntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Sametingets adresse er: Sametinget , Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjokk eller e-post: samediggi@samediggi.no

 


 

Skjema