Framside_næringsplan

Strategisk næringsplan 2013-2025

I kommunestyret 11.12.2013 ble strategisk næringsplan for perioden 2013 - 2025 vedtatt.

Den overordnede strategien for arbeidet med strategisk næringsplan er: Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med visjonen «Best – i lag». Planen trekker opp hovedmål og delmål for næringsarbeidet i Inderøy kommune fram mot 2025.

Næringsplanen kan lastes ned fra denne linken.

Spørsmål kan rettes til Trygve Wannebo på tlf 74 12 45 41 eller mobil 95 21 66 33 eller e-post: trygve.wannebo@inderoy.kommune.no

 

Mer informasjon

Skjema