A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Studietur til Ørland og Bjugn

22.06.2011 Morten Gjul
Arbeidet med finne form og innhold på tjenestetilbudet i nykommunen er i full gang. På flere områder vil man ikke merke store forskjeller, men alle ledere har fått i oppdrag å tenke forbedring.

På andre områder igjen vil det være behov for grundige gjennomganger av muligheter og begrensninger.

Det var med dette for øyet at en ivrig gjeng fra Inderøy (og Mosvik) kommune tok turen til Ørlandet og Bjugn tirsdag 21. juni.

Det som var av særlig interesse var blant annet hvordan disse fosenkommunene hadde organisert drift av blant annet servicetorg, informasjon, kultur og bibliotek.

Gjengen fra Inderøy/Mosvik ble godt mottatt - og forhåpentligvis fikk de gode idéer og innspill om fornuftige måter å tenke organisering på.

På Ørlandet ble det også tid til å se nærmere på det flotte kultursenteret, biblioteket og galleriene som har fast plass i bygget.

Gjester og verter meldte om gode møter etter dagen.
Galleri Hannah Ryggen
Galleri Hannah Ryggen
Galleri Hans
Galleri Hans
Kulturskolen
Kulturskolen
Ørland bibliotek
Ørland bibliotek
Ørland kultursenter
Ørland kultursenter
Fosen videregående skole (Bjugn)
Fosen videregående skole (Bjugn)