error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Svært lavt sykefravær

Mosvika 1_700x498.jpg

På Mosvik sykeheim har de hittil i år hatt et svært så lavt sykefravær hos de til sammen 30 ansatte som står på turnuslista. Noen har store stillinger, mens andre har små. Vi har ingen sykmelding i heletatt pr. i dag. Statistisk sett ligger vi i overkant av bare 4 prosent, og det er veldig lavt, sier tjenesteleder Heidi Wennes og avdelingssykepleier Inger Margrethe I. Vatn. De er svært fornøyd med denne statistikken, og de håper selvsagt at dette vil vedvare.

Hva kan de lave tallene skyldes?
Sykepleier Stina Marie Tronstad og hjelpepleier Malin Sliper (avbildet), synes at de har et utrolig godt arbeidsmiljø. De ansatte er veldig positive og vi trives godt med å være på jobb sammen, sier de. Vi har en givende og fin arbeidsplass som legger turnusen godt til rette for individuelle ønsker og behov.
 
Heidi Wennes tror at det er flere faktorer som påvirker fraværet, deriblant tett oppfølging av de som har blitt sykmeldt. Vi jobber tett og nært på en forholdsvis liten sykeheim, og dette gjør sitt til at vi kan legge godt til rette for de ansatte. Vi oppnår en god stabilitet i personalgruppa og dette betyr også mindre bruk av vikarer. Dette gjør også sitt til at hverdagene til både beboerne, pårørende og ansatte blir mer stabil og oversiktlig. Med andre ord, så blir dette positivt for alle parter.
 
Avdelingssykepleier Inger sier at de også får tilbakemeldinger fra pårørende til beboerne, om at dette er en trivelig og god plass for deres nærmeste. Vi får ofte gaver fra pårørende som takk for en fin tid, og det setter vi veldig pris på, sier Inger. Samtidig får vi også høre fra dem at de selv og deres nærmeste har blitt tatt godt vare på, og at de har blitt sett og hørt. Det betyr også mye for oss, avslutter Inger.
Tips en venn  Skriv ut