error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Takk til Andreas Farbu

Takket av etter 42 år i Inderøy kommune

 

Takk til Andreas Farbu

 

 

Andreas Farbu ble fredag 14/12, takket av etter over 40 års innsats for Inderøy kommune.  Det er ikke hver dag at medarbeidere mottar heder for innsats av slik lengde og omfang.  Og listen over områder der Andreas har satt spor etter seg er lang.

Andreas ble tildelt KS’ hedersmerke for lang og tro tjeneste

Roger N. Sæthre takket på vegne av Inderøy kommune og trakk blant annet fram pioneér-innsatsen Andreas sto for blant annet på IT-området.  I dag er Inderøy kommune en digital kommune med et høyt nivå på IT-innslaget i nesten alle deler av sine innsatsområder.  Mye av grunnlaget for dette har Andreas stått for som begynte å arbeide med EDB (som var den tids begrep) allerede på midten av 80-tallet. 

Ellers har Andreas satt tydelige spor etter seg på mange områder innefor kommunalteknikk-området – hvor han jobbet med sammensatte og mange prosjekt.  Noe av det siste Andreas rakk å gjøre før han gikk inn i pensjonistenes rekker var å være med på planlegge hvordan administrasjonen skulle bruke det nye rådhuset på Straumen.

Sæthre trakk videre fram at Andreas allerede har rukket å bli savnet på grunn av sitt gode humør, sine gode historier – og sin allsidighet.  Andreas kunne sitte med regnskap og kart i ett øyeblikk – og stå med spaden over ei grøft i neste dersom det var nødvendig.Takk til Andreas fra medarbeiderne

 

Marit Røli takket for samværet fra medarbeiderne og mange fine og gode historier med Andreas ble trukket fram.

 

Foto: Steinar J. Krogh

 

Skjema