error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tannleger

Tannhelsetjenesten er et fylkeskommunalt tilbud.Tannhelse

Lov om tannhelsetjeneste inneholder bestemmelser om fylkeskommunens ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor i fylket.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal i henhold til loven organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og ungdom fra 0 – 18 år, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre, langtidssyke og uføre, ungdom 19 – 20 år og ev. andre grupper. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.
 
Inderøy distriktstannklinikk lokalisert i 2. etasje i Inderøy rådhus
Adresse: Vennaliveien 10, 7670 Inderøy
Telefon: 74174888
 
I tillegg har Øvergata Tannklinikk AS privat praksis i 1. etasje Hastad-bygget på Straumen.
Adresse: Øvergata 17 A, 7670 Inderøy
Telefon: 74153890
 
Lenker innen tannhelse:

Nyheter innen tannhelse:

Ny tannbank - ønsker melketenner fra 100.000 barn ny tannbank oensker melketenner fra  100  000 barn large
Tannbanken er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Universitet i Bergen. De ber om melketenner fra 100 000 barn og kan bli den største tannbanken i verden. Felte melketenner kan gi unik informasjon om miljøpåvirkning og ernæring på fosterstadiet og i tidlig barndom.
 

 

Skjema