error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
KlippHekkOgBuskerHjemmesideBilde

Klipp hekk og busker

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at vegetasjonen ikke hindrer sikt eller i veien for trafikken og vegvedlikehold. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Vann

Har du registrert brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Nødstrømsaggregat

Mobilt nødstrømsaggregat i beredskap i Inderøy vannverk

Teknisk drift har gått til anskaffelse av nødstrømsaggregat. Dette skal brukes der det er behov i forbindelse med strømbrudd.

Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler og anleggsbidragsmodellen i Inderøy kommune

Utbyggingsprosjekter kan utløse nye behov for infrastruktur og kommunaltekniske anlegg. Dette kan eksempelvis være veger, fellesarealer eller vann- og avløpsledninger. I nye utbyggingsprosjekter vil Inderøy kommune vurdere om det skal inngås en utbyggingsavtale. En slik avtale vil regulere utbyggers og kommunens ansvar for gjennomføring og kostnader ved slike tiltak.

Vintervei

Brøyting av kommunale veger

For at brøyteentreprenøren skal komme seg fram for å brøyte, spesielt i boligfelt, er man avhengig av at det ikke står biler parkert langs vegene.

Dersom det står biler i veien, og brøyteren ikke kommer seg forbi, vil det ikke bli brøytet innenfor i denne vegen på dette tidspunktet. Entreprenøren vil da dra videre på runden sin, og kommer eventuelt tilbake senere. Dersom bilen neste gang fremdeles står i veien, vil man igjen måtte dra uten å ha brøytet hele veien. Dette vil da gå ut over naboene som bor lenger inn i vegen, og alle andre brukere av vegen. Kommunen oppfordrer derfor alle til å ha bilene oppstilt på egen gårdsplass, og ikke på vegarealet. Dette spesielt ved og etter snøfall. Snuplasser skal heller ikke brukes som parkeringsplass. Man kan godt bli enige i velforeningen hvordan man gjør dette i sitt boligfelt.

Biler som står langs vegen, og som man kommer seg forbi, vil nødvendigvis bli stående innbrøytet på bileierens egen risiko.

Ut over dette vil kommunen informere om at biler som er hensatt på offentlig veg eller plass skal ettersees minst 1 gang i døgnet. Parkering forbudt kan skiltes med kun 24 timers varsel før skiltingen trer i kraft.

Byggtorget Mosvik

Adressenummerskilt kan nå igjen bestilles/kjøpes i Inderøy!

Husk det er viktig å sette opp skilt!

Skilt kan bestilles hos BYGGtorget, Mosvikvegen 520, 7690 MOSVIK, tlf. 909 82 359.

 

Skjema nabovarsel

Regler for utlevering av eierinformasjon fra matrikkelen.

Av hensyn til personvern må søkere heretter fylle ut et registreringsskjema før kommunen kan utlevere eierliste til bruk for bl.a. nabovarsler.