A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Ungomsplan på høring

Pzst! 3 ting…

Temaplan for ungdom 2022-23

Inderøy ungdomsråd sitt utkastet til Temaplan for ungdom ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2022. Arbeidet med formgiving/presentasjon og formidling fortsetter etter sommerferien.

Vedtatt utkast (- tekstdokumentversjonen, det jobbes videre med ungdomsbidrag til endelig design)

«Pzst! 3 ting…» er en temaplan avom og for ungdom i Inderøy kommune.

Ungdom ønsker at planen skal si noe om hvordan vi har det og skal ha det.

Ungdom ønsker seg en plan som er

  •          enkel og informativ
  •          som er lett å bruke
  •          som folk har lyst til å lese

Målet at «Pzst! 3 ting…» skal være en levende plan som blir brukt av ungdom sjøl, av kommunestyret og andre som trenger ungdommens stemme for å nå Inderøy kommunes mål om å bli den beste kommunen å være ungdom i. Temaplan for ungdom skal evalueres og behandles i ungdomsrådet og kommunestyret årlig.

Ønkser du kontakt med Inderøy ungdomsråd, finner du dem på Instagram og Facebook, eller inderoyungdomsrad@gmail.com 

Skjema