error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Penny i aksjon på HiNT

The "Penny Tolson-method"

Nye veier i arbeidet med å tilrettelegge muligheten for læring for elever med lese- og skrivevansker.

Det finnes flere metoder som er til hjelp for elever med lese- og skrivevansker (dysleksi). Hva som er virkningsfullt er svært avhengig av hvilke kunnskaper og erfaringer den enkelte lærer har. På Røra skole har vi gjennom flere år brukt de såkalte lese- og skrivekurs i norskfaget. Disse kursene er primært for elever som er i den såkalte ”gråsonen”, som ikke har så store vansker at de må ha ekstra timer etter et enkeltvedtak, men for elever som sliter med å tilegne seg lærestoffet på en god måte. Kursene er intensive, dette året er de på 10 sammenhengende uker i høsthalvåret og det samme i vårhalvåret. Det er 6 timer hver uke. Vi har også et lignende tilbud i matematikk, og dette skoleåret skal vi også gi et intensivt kurs i engelsk.
 
For å lykkes med dette arbeidet er det en forutsetning at foreldrene er aktivt med på dette tiltaket. Det starter med et foreldremøte for foreldre/foresatte som har elever på hvert kurs. Der får de informasjon om opplegget og hvilke oppgaver de skal følge opp på heimebane. Å starte på denne måte, og at foreldrene følger opp, har vist seg å være en suksessfaktor for et godt resultat for den enkelte elev!
 
Etter det vi kjenner til er det gjort lite forskning på området engelsk for elever med dysleksi, men erfaringer gjort av den engelske spesialpedagogen Penny Tolson, viser at den metodikk hun har utarbeidet har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. I følge informasjon gitt av tidsskriftet ”Norsk Dysleksiforbund”, har hun og hennes team med pedagoger klart å gi denne utsatte gruppen elever gode resultater på kort tid: ”we had outstanding results with children making 18 months progress on average over six month’s period”. Hun har gjennom flere år arbeidet med undervisning i engelsk for dyslektikere og for barn/elever som ikke har engelsk som morsmål (innvandrere/asylsøkere etc.).
 
Noen ansatte ved Røra skole var i januar på besøk til henne i London, og vi fikk se henne i aksjon ved Bloomfield Learning Centre i London.
 
I forrige uke kom hun til Trøndelag, og hadde to forelesninger ved lærerutdanning ved HiNT.
Forrige torsdag var hun på besøk på Røra skole og fulgte oppstarten av vårt ”engelsk-kurs”. Deretter deltok hun i engelskundervisningen i en ”vanlig” undervisningstime og hun avsluttet dagen med å holde en to-timers leksjon for lærerne her.
 
Senere den uka vart det diverse tilbud til henne, bl. annet besøk på Stiklestad, hos Utdanningsdirektøren (Eln Karin Dieset), Rostad og på privatbesøk hos en av lærerne ved skolen.
 
Hennes metode, ”The Penny Tolson-method”, som består av et strukturert undervisningsopplegg beskrevet i tre bøker av Penny Tolson, samt en medfølgende DVD, vil bli utprøvd ved skolen dette skoleåret, og dersom den gir gode resultater for elevene, vil vi selvsagt fortsette med å benytte den. Penny Tolson er en inspirerende foredragsholder, og hennes entusiasme for saken smittet over på kollegiet på Røra skole.
Vi er forventningsfulle og spente på fortsettelsen!
 
Penny2
Hos Utdanningsdirektøren
Penny3
Bloomfield Learning Center

Skjema