error_outline
23. november kl. 15:03

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Valglogo

Tidligstemming og forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Tidligstemming

Det er lagt til rette for tidligstemming ved servicetorget på rådhuset fra mandag 3. juli, hverdager mellom

kl. 09.00 og kl. 15.00.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.  Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret må du gjøre det i god tid slik at stemmen din rekker fram til valgdagen.
 

Forhåndsstemming skjer ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.

Åpningstider:

Mandag – fredag: 10. august – 8. september        kl. 09.00 – 15.00

Torsdag 31. august og torsdag 7. september        kl. 15.30 – 19.00

Lørdag 2. september                                                   kl. 10.00 – 14.00

 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og valgkort

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

Inderøyheimen

Mosvik Sykeheim

Kastvollen Rehabiliteringssenter 

Næss omsorgsboliger

Sund Folkehøgskole

 

Tidspunktene vil bli kunngjort senere.

 

Forhåndsstemme hjemme:

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Skriftlig eller muntlig henvendelse må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 5. september 2017.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.

 

 

Skjema