A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forvaltningskontoret

 

Forvaltningskontoret tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret behandler søknader om:

Praktisk hjelp i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Hjemmesykepleie
Dag/nattopphold i institusjon
Institusjonsplass
Avlastnings- rehabiliterings- og korttidsopphold i institusjon
Dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for barn og unge
Hverdagsmestring
Trygghetsalarm
Omsorgsstønad
Matombringing
TT-kort
Kommunale boliger
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

Forvaltningskontoret skal:

Gi innbyggerne ett henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten.
Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor.
Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

 

Kontaktinfo:
 

Leder: Eirin Thorsen Lian     74 60 51 76, mob.nr. 476 96 067

 
Anette Hagevik, Saksbehandler       74 60 51 77
 
Karen Giskås, Saksbehandler           74 60 08 93
 
 
 
Meieribakken 7
7670 Inderøy

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.30

Tlf.: 74 12 42 07

 

 

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. PDF document ODT document ( side 4 og 5 beholdes av søker)

Søknad om leie av kommunal bolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) i Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring   (må følge med søknad om TT-kort.)

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad )

 

 

 

 

 

 

 

Skjema