error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Informasjon ang. søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag, er tilgjengelig på nettsida til Trøndelag fylkeskommune. Utlysning og søknadsskjema er tilgjengelig ved å gå inn på regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 1. februar.

 

Målsetting

Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.

 

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

 

Lenke til Trøndelag fylkeskommune sin side

Lenke til Regionalforvaltningen sin side

Skjema