error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune

På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2018. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.

Informasjon og eget søknadsskjema se:

http://www.inderoy.kommune.no/tilskudd-til-kulturformaal.414880.no.html

 

Større arrangement bør ha en omsetning på minst kr 100.000 og bør være mere enn 1 dag.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Skjema