Teater

Dramatilbudet i høst blir musikkdramatikk. Oppstart onsdag 27.august

Timeplan for DRAMA/MUSIKKDRAMATIKK høsten 2014

Vi ønsker elever fra 8 til12 år som har søkt på drama og musikkdramatikk velkommen til skolestart onsdag 27.august i sal C ved Inderøy videregående skole.

Undervisningen er satt til kl 1730 - 1900. Lærer i år er Aina Totsås.

 

 

Skjema