Tjenester til ungdom

Inderøy NAV-kontor har et eget Ungdomsteam, som samarbeider med Ungdomsteamet i NAV Inntrøndelag. (Steinkjer, Verran og Inderøy)

Vi har ulike tiltak for ungdom som har behov for hjelp fra NAV:
- Jobbhuset (i regimentsboligen på Steinkjer)
- jobbverksted
- sjef i eget liv (kurs med arbeidsutprøvning)
- arbeidstrening/praksisplass
- arbeid for sosialhjelp

Ungdomsteamet har ett tett samarbeid med oppfølgingstjenesten i videregående skole, opplæringskontor i fylket og andre hjelpeinstanser.

Ungdom over 18 år har rett til å søke om sosialhjelp. Det stilles krav om aktivitet og at planer som blir lagt i samarbeid med NAV følges opp.

Unntak: Ifølge barneloven kan foreldre som har økonomi til det pålegges å forsørge barn over 18 år som følger ordinær skolegang. (dvs. videregående skole)

For råd/veiledning og informasjon om tiltakene som er nevnt ovenfor, ta kontakt med NAV Inderøy.

Skjema