Skolefritidsordning (SFO)

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet barneskolene.