Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn).

Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1. klasse
  • har over 4 km og går i 2.-10. klasse
  • har delt bosted og innfrir avstandskravet
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen. For enkelte strekninger kan det innvilges vinterskyss. 

Søk om skoleskyss

For elever som har rett til skoleskyss på grunnlag av ovennevnte punkt er det ikke nødvendig å foreta seg noe. Kommunen søker om skoleskyss for disse. 

Dersom eleven har delt bosted, ber vi dere om å bruke lenken under for skjema "søknad for skoleskyss i grunnskole" og "skjema for bostedsfordeling"

Søk om skoleskyss (trondelagfylke.no)

Har du rett på skoleskyss?

Bosted
Skriv inn elevens bostedsadresse(r)

Endre svaret
Du har ikke rett på gratis skoleskyss

For å ha rett til gratis skoleskyss må eleven ha folkeregistrert adresse i Inderøy kommune og ikke byttet skolekrets.

Du har ikke rett på gratis skoleskyss
Om du faller inn under noen av valgene under kan du likevel ha rett på skoleskyss


Endre svaret
Søk om skoleskyss for elever med 2 hjem

Om en av elevens foresatte bor mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn) fra skolen kan du søke om skoleskyss.

På fylkeskommunens hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Elever med særskilte behov

Da kan du søke om skoleskyss ved å fylle ut skjemaet under.

Skjema og informasjon om hvordan du søker.

Trafikkfarlig skoleveg

Om du mener skolevegen deres er trafikkfarlig eller vanskelig kan du søke om å få skoleskyss.

Her finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Bytte av skole

Endre svaret
Avstand til skolenEndre svaret
Kommunal eller privat skole

Endre svaret
Du har rett på gratis skoleskyss

Før barnet ditt starter på skolen vil du motta et innskrivingsbrev. I dette brevet kan du melde fra om du ønsker gratis skoleskyss.

Skolen melder videre fra til atb, som organiserer og planlegger skoleskyssen. Busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart.

Søk om skoleskyss til og fra en privat skole

Du har rett til skoleskyss, men elever ved private skoler må søke om det.

På fylkeskommunens sin hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Velg et av alternativene ovenfor

Har eleven er skolevei som er særlig farlig? 

Dersom du mener at eleven har en skolevei som er særskilt farlig, og ikke kommer inn under vilkårene for gratis skoleskyss, bruk skjemaet under.

Last ned søknadsskjema (PDF, 14 kB)

Skjema sendes til:

E-post postmottak@inderoy.kommune.no
Adresse: Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Trafikksikkerhetstips!

Kommunen oppfordrer foresatte til å ikke kjøre barna til skolen. Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien.

Spørsmål om skoleskyss?

Ellen Sakshaug
Ring 74605120  
Send en e-post