Koronavirus

Du trenger ikke teste deg for korona selv om du har luftveissymptomer. Er du i risikogruppen bør du teste deg, se mer informasjon her. Hold deg hjemme hvis du føler deg syk med luftveissymptomer, dette gjelder uansett om testen er positiv eller negativ.

Tidspunkter for korona- og influensavaksine høst 2023

25.10.23
01.11.23
08.11.23
15.11.23

Ring helsestasjonen på 74 60 08 46 for å bestille time
Kontortid: Mandag - fredag klokka 09.00 - 15.00

Ny oppfriskingsdose anbefales til de som er over 65 år og eldre, samt sykehjemsboere.

Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 65 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Risikogrupper får tilbud om koronavaksine

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. De i risikogrupper er:

  • Beboere i sykehjem.
  • Alle 65 år eller eldre.
  • Personer 5–64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Det er åpnet for at også andre grupper kan få vaksinen, men det er ikke anbefalt. Det gjelder følgende grupper: 

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • Årskullene 2004 og 2005 og personer 18 år eller eldre. 
  • Barn 5 -15 år kan også vaksineres hvis de og foresatte ønsker.

Du kan lese mer om koronavaksine hos fhi.no.

Gratis koronatest får du hos oss

Du kan hente gratis hurtigtest hos servicetorget ved Inderøy rådhus hverdager mellom 08.00 og 15.30.

Har du fått positivt svar på selvtest?

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Positive tester trenger ikke lenger å registreres.

Er du i risikogruppe anbefaler Helsedirektoratet at du starter behandling med Paxlovid tabletter. 

Teststasjonen har opphørt

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at landets teststasjoner legges ned fra 1. juli 2022.

Behandling med Paxlovid tabletter for personer i risikogrupper

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt.

Bestilling av time

Bestilling av timer for vaksinering skjer fortrinnsvis ved å ringe helsestasjonen på telefon 74 60 08 46

Trenger du andre vaksiner? Les mer om vaksinering hos Helsestasjonen