Koronavirus

Koronatest

Du kan hente gratis hurtigtest hos servicetorget ved Inderøy rådhus hverdager mellom 08.00 og 15.30.

Har du fått positivt svar på selvtest?

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Dette gjelder uansett om testen er positiv eller negativ. Positive tester trenger ikke lenger å registreres.

Teststasjonen har opphørt

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at landets teststasjoner legges ned fra 1. juli 2022.

Reisetester

Du kan kontakte teststasjonen på Værnes som heter Kry for å få en PCR-test og få resultatet innen tre timer. Fra 1. januar 2023 vil teststasjonen være stengt. Ta kontakt med Kry Support om du har spørsmål.

Koronavaksine

Koronavaksinering vil foregår mellom kl. 12.00-14.00 torsdager til og med 15.12.22. 
Ved stor pågang øker vi kapasiteten.

Disse får tilbud om koronavaksine:

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

  • Beboere i sykehjem.
  • Alle 65 år eller eldre.
  • Personer 5–64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Det er åpnet for at også andre grupper kan få vaksinen, men det er ikke anbefalt. Det gjelder følgende grupper: 

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • Årskullene 2004 og 2005 og personer 18 år eller eldre. 
  • Barn 5 -15 år kan også vaksineres hvis de og foresatte ønsker.

Du kan lese mer angående dette på Fhi.no.

Bestilling av timer for vaksinering skjer fortrinnsvis gjennom helseboka eller ved å ringe helsestasjonen. 

Les mer om vaksinering hos Helsestasjonen