Leie til eie

Inderøy kommune har vedtatt kjøp av 2 rekkehus på Sandvollan hvor kommens ansvar er å bidra til at flere kan bli eiere av egen bolig. Mangler du tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for vår nye boligkjøpsmodell.

Kjøpe bolig, men ikke nok egenkapital?

Fordeler med leie til eie

All erfaring viser at å eie er lønnsomt over tid. Det er mer økonomisk å betale ned på egen bolig framfor å betale leie til noen andre. I tillegg kan du selv bestemme hvordan du vil bo og hvordan du vil ha det med å sette ditt preg på boligen.

Å eie betyr

Normale forutsetninger om gjennomsnittlig verdistigning på boliger tilsier at det er lønnsomt å kjøpe seg bolig. Når du skal sammenligne lønnsomheten av å eie eller leie er det vesentlig at det er sammenheng mellom verdien på boligen og hva det koster å leie en tilsvarende bolig.

Å leie betyr

At du får lite igjen for pengene dine hvor en eventuell verdiøkning på bolig du bor i kommer huseier til gode. Du må forholde deg til huseiers regler for leie og kan ikke bestemme selv om du kan pusse opp eller har husdyr for eksempel.

«Leie til eie modellen» - kort oppsummert

Modellen gir deg en mulighet til å leie boligen i inntil 5 år før du kjøper den. Prisen du kan kjøpe boligen for er fast og settes når du inngår leieavtalen. En eventuell prisøkning i leieperioden tilfaller derfor deg som leietaker og vil inngå som egenkapital i tillegg til en pålagt sparing i leieperioden. En kjøpsopsjon til å kjøpe boligen kan benyttes når som helst i leieperioden og er en frivillig ordning.

Du velger selv om du kjøper etter endt leieperiode. Dersom prisene skulle synke i leieperioden, må man ikke måtte ta over boligen.

Alle kan søke på leie til eie, men det er visse krav som må oppfylles. Inderøy kommune vil be om kredittopplysninger og vurdere søkere fortløpende og gjøre vedtak som i etterkant ikke kan påklages. 

Søk om leie til eie

Vilkår og beregninger av kostnader

Leie til eie
Hva Kostnad Detaljer
Kommunale avgifter, strøm og renovasjon kr. 5 000,-
Innboforsikring Kr. 500,-
Sparing kr. 5 000,- = totalt spart over 5 år: kr. 5 000,- x 12 x 5= kr. 300 000,-
Husleie til Inderøy kommune kr. 4 500,-
Totalt pr. mnd. I boutgifter pr. bolig kr. 15 663,-

Fordeler for de som inngår kontrakt med leie til eie:

Innflyttingsklart november 2023.

Leie til eie
Fordel Detaljer Sum
1. Får verdiøkningen over 5 år. Beregnet prisstigning 3 % uten rentes rente beregnet til 15 % over 5 år kr. 480 000,-
2. «Tvungen sparing» over 5 år kr. 4 500,- x 12 x 5 år kr. 270 000,-
3. Egenkapital etter 5 år kr. 750 000,-