Behov for akutt hjelp

Har du akutte tanker om å ta ditt eget liv, ring 113. Dersom du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring legevakt på 116 117.

Øyeblikkelig hjelp – ring legevakt 116 117

Be om å få snakke med psykiatrisk legevakt eller annen psykologtjeneste

  • Når du ringer til legevakten er det viktig å formidle så tydelig du kan hva du trenger, og at det er viktig å få hjelp nå. Du er enklere å hjelpe dersom du er tydelig om egne behov

  • Du kan få bistand av psykososialt kriseteam etter vurdering fra legevakt eller andre nødetater

Psykososialt kriseteam

I kommunen er det et eget psykososialt kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid.

Trenger du hjelp av psykososialt kriseteam må du ta kontakt med legevakt.

Om teamet

Teamet består av:

  • Psykiatriske sykepleiere
  • Fagkonsulent i psykisk helsearbeid
  • Helsesykepleiere
  • Kommunepsykolog
  • Kommuneoverlege

Det psykososiale kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov fra nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Psykososialt kriseteam kontaktes av Inderøy interkommunale legevakt etter anmodning fra en av disse instansene.

Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte psykososialt kriseteam hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra psykososialt kriseteam kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.