Koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan ha rett til en individuell plan og en koordinator til å lede planarbeidet. Du kan søke om koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide individuell plan.

 

Aktuelt lovverk: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5b 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-2