Tilrettelagt transport TT-kort

Tilrettelagt transport for personer med varig funksjonsnedsettelse som ikke kan, eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

All brukergodkjenning i TT-ordningen blir flyttet fra kommunene og inn til Trøndelag fylkeskommune. Endringene trer i kraft fra 01.01.2024

Søknader om TT-kort sendes til: 

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Se mer informasjon om TT-kort på fylkeskommunens nettside.

Ved behov for veiledning kan Forvaltningskontoret kontaktes på telefon 74 12 42 07.