Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et landsdekkende kulturløft som gjelder alle grunnskolens elever. DKS går kort og godt ut på at elevene i løpet av skoletida skal møte kunst og kultur innen alle sjangre og på høyt profesjonelt nivå. Det vil si at elevene skal ha besøk av kunstnere innen ulike områder, og selv få muligheter til å besøke kunst- og kulturinstitusjoner.

Kulturkommunen Inderøy har inngått samarbeidsavtale med Trøndelag fylkeskommune om å få gode produksjoner til skolene gjennom DKS Trøndelag

Gjennom den lokale planen og samarbeidet med fylkeskommunen opplever elevene i Inderøy en variasjon av kunst- og kulturmøter, der de ikke bare er passive mottakere, men også aktive deltakere.

Koordinator for Den kulturelle skolesekken i Inderøy:
Kjellrun Åsgard Kleven
Send e-post til Kjellrun