Inderøy Bibliotek

Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek beliggende i AKSET kultur- og skolesamfunn. Her er vi en av seks virksomheter som samarbeider tett og deler hus. Foruten Inderøy bibliotek huset AKSET Inderøy videregående skole, Inderøy ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus. Som kombinasjonsbibliotek er vi foruten å være folkebibliotek for Inderøy kommune, også skolebibliotek for de tre skolene i AKSET.

Gå til bibliotekets nettside