Frivillig Inderøy

Frivillig Inderøy SA er en møteplass, støttespiller og pådriver for frivillig virksomhet på Inderøya. Alle lag og foreninger, samt privatpersoner kan være andelseiere i Frivillig Inderøy SA. 

Sentralen sine primæroppgaver er å skape møteplasser mellom mennesker, lag og foreninger, samt å styrke forholdet mellom frivilligheten og Inderøy kommune. 

Sentralen er en støttespiller for all frivillig innsats ved arrangementer, aktiviteter, ideutveksling, inspirasjon og innen rekruttering av medlemmer. 

Sentralen jobber aktivt med å fremme møteplasser og aktiviteter som er inkluderende og bidrar til integrering, på tvers av kulturell, etnisk, sosiokulturell og aldersmessig bakgrunn. 

Våre ansatte: 

Gro Meling Karikoski - Aktivitetskoordinator for Møteplassen på Sentralen. Telefon 40 05 17 41

Silje Lorentsen - Frivillighet, kultur og nærmiljøvert på Inderøyheimen. Telefon 45 61 91 48

Anne Kjersti Bakstad - Daglig leder Frivillig Inderøy. Telefon 45 80 46 76

 

Frivillig Inderøy er samlokalisert med Frisklivssentralen i Inderøy.