Tilskuddsordninger

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble sist revidert i Hovedutvalg Folk 15.02.2022. De nye retningslinjene finner du her: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Inderøy kommune

4 tilskuddsordninger

Prosjekttilskudd
Driftstilskudd
Anleggsmidler
Tilskudd til arrangement*

 

Større arrangement - send inn rapport

Søknadsfrister

Prosjekttilskudd, driftstilskudd og anleggsmidler: 1. mai
Tilskudd til arrangement: 1. februar, 1. mai og 1.oktober
Tilskudd til større arrangement: 1. oktober

Det kreves at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i markedsføring mm.

Mer informasjon om frivillighetsregisteret
Mer informasjon om Inderøyprofilen 

*Det skilles mellom større og mindre arrangement. Med større arrangement menes vanligvis enkeltarrangement som foregår utover en dag og har et budsjett på over kr 100.000.