Kontroll av tobakksalg

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Les mer om hvordan du registrerer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg

Kommunen kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer til forbruker.

Vi ser blant annet etter at:

  • opplysningene i tobakkssalgsregisteret stemmer med opplysningene på salgsstedet
  • tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
  • det ikke reklameres for tobakksvarer
  • tobakksvarer ikke selges med rabatt eller gis bort
  • varene er kjøpt fra en registrert grossist
  • salgsstedet har en internkontroll som gir de ansatte god nok kunnskap om regelverket
  • Brudd på tobakksskadelovgivningen

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner

  • retting av det ulovlige forholdet
  • salgsforbud i en periode
  • tvangsmulkt

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen

Kommunen følger statlige satser for avgift.

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften