error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Tilrettelagt transport til funksjonshemmede  tildeles av tildelingsnemd bestående av

saksbehandlere fra Bistand og omsorg i tillegg er det en brukerrepresentant med. Ordningen er underlagt retningslinjer fra Nord Trøndelag Fylkeskommune. 

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

___

Vedlegg

Legeerklæring

Søknaden sendes til

Inderøy kommune
Bistand og omsorg

Meieribakken 7
7670 Inderøy

eller
postmottak@inderoy.kommune.no

 

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bistand og omsorg
Postadresse:Meieribakken 7 7670 INDERØY
Besøksadresse:Meieribakken 7

Kontaktpersoner

Navn:Jorid Munkeby Melhus
Tittel:Tjenesteleder
Telefon:74124356
Epost:jorid.melhus@inderoy.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-30 14:11