error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Navn i Straumen

Trenger forslag til navn

Kommunen ønsker å sette navn på steder og plasser på Straumen som sier noe om historien til det gamle senteret, spesielt knyttet til kalkverksdriften i Nessberget.

 En stedsnavnsnemnd har arbeidet med saken, og kommet fram til enkelte forslag. Det er seks steder man har kommet fram til foreløpig, og nå ønsker nemnda innspill på andre forslag eller synspunkter på forslagene som er lagt fram. Det vil bli en videre fram til en endelig godkjenning av navnene. Planen er at det skal komme opp navneskilt på de aktuelle stedene.

For nærmere opplysninger om bakgrunnen for saken henvises det til en artikkel i Inderøyningen fredag 6. februar.

Navn i Straumen.jpg

Kartet viser de aktuelle stedene. De foreløpige forslagene er: Nr. 1: Limplassen (alternativt Limsteinplassen). Nr. 2: Limomnvegen. Nr. 3: Vaggplassen. Nr. 4: Nils-plassen. Nr. 5: Kølhagan. Nr. 6: Herman Löchens plass.

Frist for å komme med innspill er satt til: 1. april

Skjema