error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
1

Innvolvering av ungdom i kommunereformen INDERØY

Ungdomskonferanse 10.04.2015

I forbindelse med den pågående kommunereformprosessen vil det være nødvendig med god innvolvering av innbyggerne. Det er ungdommen i bygda som skal leve lengst med den nye kommunestrukturen, og de fortjener å bli hørt og tatt på alvor i dette arbeidet. Ungdomsrådet i Inderøy har tatt initiativ til å holde en ungdomskonferanse med temaet kommunereformen. For å få gjennomført denne involveringsprosessen på en god måte har de fått med seg ungt entreprenørskap til å lede prosessen.

ca 180 elever meldte sin interesse for å delta på konferansen etter at representanter fra ungdomsrådet hadde gått rundt i klassene og fortalt om innholdet. Ungdommene arbeidet godt og kom med mange gode innspill som politikerne kan ta med seg i det videre arbeidet.

Skjema