A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Torstein ungdomskontakt

Ungdomskontakt i Inderøy

Hurra! 4. oktober 2021 starta Torstein opp som ungdomskontakt i Inderøy kommune!

Følg han på Snap uk-torstein eller Facebook Torstein Ungdomskontakt Inderøy. Åpent for store og små.

Kontaktinfo:
e-post: Torstein.Valvatne.Adnanes@inderoy.kommune.no 
Ungdomskontaktens telefon: 98901720

I forbindelse med Folkehelseprosjektet Ung i lag, søkte og fikk Inderøy kommune i 2021 midler fra Statsforvalteren til å opprette en stilling som ungdomskontakt. Stillingen er godt forankra i folkehelseprosjektet Ung i lag med brukermedvirkning og innspill fra ungdommen sjøl. Gjennom bl.a. spørreundersøkelser har ungdommen meldt behov for mer tilgjengelige voksne på ettermiddag/kveld og helg, som bl.a. kan koordinere aktivitetstilbud og transport, hjelpe ungdom å sette idéene sine ut i livet, være trygghetsperson og støttespiller. Ungdomskontakten skal være i miljøet der hvor ungdommen er ute.

Stortingsmelding 18 (2020-21) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge er tidenes første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Den legger stor vekt på barn og unges medvirkning og «å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar» 

Skjema