A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ungomsplan på høring

Temaplan for ungdom 2022-23

Inderøy ungdomsråd sitt utkastet til Temaplan for ungdom ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2022. Arbeidet med formgiving/presentasjon og formidling fortsetter etter sommerferien.

Torstein ungdomskontakt

Ungdomskontakt i Inderøy

Hurra! 4. oktober 2021 starta Torstein opp som ungdomskontakt i Inderøy kommune!

Følg han på Snap uk-torstein eller Facebook Torstein Ungdomskontakt Inderøy. Åpent for store og små.

Kontaktinfo:
e-post: Torstein.Valvatne.Adnanes@inderoy.kommune.no 
Ungdomskontaktens telefon: 98901720