A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
IMG_6179 Utøy barnehage_cropped_457x191_cropped_456x160

Barnehagen er en to-avdelings barnehage: Småbarnsavdelingen er i sokkelen på Utøy bedehus, og de eldste barna holder til på rom 1 på Utøy skole.

Åpningstid 6.30-16.45

 

Kontaktinformasjon:

Styrer: Hanne Hemnes 48 07 15 86

Hanne.Tanem.Hemnes@inderoy.kommune.no

 

Småbarnsavdeling 47467114

Storbarnsavdeling 47690183