error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Utredning av kommunereformen

Til kommunens politikere og kommunens medarbeidere

Utredning av kommunereformen for Inn-Trøndelagskommunene (4K) – viktig at alle i kommunen som blir spurt bidrar med svar.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), i samarbeid med Østlandsforskning og Telemarksforskning, har fått i oppdrag å bistå med å utrede framtidig kommunestruktur i regionen. I hovedsak skal referansealternativet («0-alternativet»), videreføring av dagens struktur, vurderes opp mot sammenslåingsalternativet for alle fire kommunene (4K).

I tillegg skal andre alternativer vurderes om det fremkommer at enkelte kommuner kan vurdere sammenslåing i andre retninger eller bli stående igjen utenfor en sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen.

TFoU og samarbeidspartnere har fått meget knapp frist, til 1.12.

Arbeidet som TFoU gjennomfører er nødvendig for å få et tilstrekkelig grunnlag for de fire kommunene til å vurdere framtidig kurs. For å kunne gjennomføre utredningen, er det nødvendig med datainnsamling av forskjellig slag. Det er derfor viktig at alle som blir spurt, enten om å svare på spørreskjema, delta på intervju eller på annen måte blir spurt om å bistå, prioriterer dette i en ellers hektisk hverdag.

 

Ordfører                                                        Rådmann

Skjema