posterA3-HQ_1000x1000[1]

Ny frist er 6.februar

Utvida frist for å søke DRØMMESTIPEND 2015

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

- Dans

- Musikk

- Skapende skriving

- Teater

- Visuell kunst

- Annet

Drømmestipendet utdeles i 2015 til kulturutøvere født i 1995 eller senere.

Ta kontakt med kulturskolen snarest, og senest 6.februar 2015 for å melde din interesse. Det stilles krav om dokumentasjon av arbeidet ditt for eksempel film eller lydopptak. Se gjerne drømmestipendets hjemmeside for mer informasjon: http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp

 

posterA3-HQ_100x100[3]

Skjema