A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Varsling

Innbyggervarsling på SMS/e-post

Sørg for at du varsles!
Kommunen bruker et digitalt varslingssystem for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

VA-regelverk i Inderøy kommune

Hensikten med regelverket er å gi abonnentene forutsigbar informasjon om rettigheter og plikter. Det finnes regelverk for teknisk utførelse, for ansvarsgrense mellom abonnenten og kommunen, og det finnes regler for årlig betaling for de tjenestene som kommunen selger.

Q-tips

Kommunen opplever store driftsproblemer for avløpspumpestasjonene

Kommunen opplever store driftsproblemer for avløpspumpestasjonene pga. store mengder våtservietter, engangskluter mm.

Drikkevannskvaliteten for Røfloa vannverk

Mange etterspør drikkevannskvaliteten for Røfloa Inderøy vannverk.

Kjelleroversvømmelser illustrasjon

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Vann

Har du registrert brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Illustrasjon for gravemelding

Gravemelding

Skjema for bruk ved søknad om gravearbeider i Inderøy kommune.

Illustrasjon for vannmåler

Melding om montering av vannmåler

Skjema for å melde fra om montering av vannmåler kan sendes til Inderøy kommune per post eller e-post.

Illustrasjon for sanitærmelding

Skjema for tilkobling av sanitæranlegg

Skjema som skal brukes ved tilkobling til kommunalt vann og avløp. Samme skjema skal også brukes for å levere ferdigmelding når anlegget er bygd.