error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Vann

  • Planlegging, utbygging og løpende vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner og basseng.
  • Drift av renseanlegg og løpende kontroll av vannkvalitet.

VA-Vakta: Feil på leveranser av vann og avløp varsles på dagtid til servicetorget tlf 7412 4200. Utenfor arbeidstid varsles til telefon 9702 0005.

VA-norm...

Røflovatnet på Røra er kommunens primære drikkevannskilde. Hvis det er behov suppleres det med vatn fra Vådalsvatnet. Det er lagt strenge begrensninger på bruken av områdene rundt vannkildene. Dette sikrer mot forurensning av drikkevatnet.

Ved Røflovatnet ligger vannrenseanlegget. Her renses drikkevannet slik at det er reint og bakteriefritt før det slippes ut på nettet. Årlig produseres det ca 1 milliard liter vann fra renseanlegget.
 
Omlag 96 % av kommunens innbyggere forsynes med vann fra det kommunale vannverket gjennom et ledningsnett på ca 270 km. På nettet er det til sammen 7 høydebasseng og 13 pumpestasjoner.
 
Inderøy kommunale vannverk er godkjent av Mattilsynet i henhold til "Forskrift om vannforsyning og drikkevann".

Skjema