error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Vanningsforbud og bålforbud opphevet

Det særskilte vanningsforbudet i kommunen er opphevet. Som alltid er det etter forskrift et forbud mot vanning i landbruket, men det kan gis dispensasjon etter søknad. (https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2007-12-12-1622 )

 

Det generelle bålforbudet ble opphevet 15. september jamfør Forskrift om brannforebygging §3. Det påligger fremdeles en plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann jf § 3. ( https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-17-1710 )

Skjema