error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
vann

Vannmåleravlesning - ny frist 15.01.

Vi minner om at fristen for vannmåleravlesning gikk ut 5. januar 2015  . På grunn av unormalt lav andel innkomne avlesninger, utvider vi fristen til torsdag 15.januar.

Vi oppfordrer alle til å melde inn målerstanden snarest, for å unngå purring og regning basert på et estimert forbruk.

Avlesningen kan sendes inn per post ved bruk av tilsendt målerkort, eller på https://leseav.no/ ved bruk av pin-kode på målerkortet.

Dersom man av en aller annen grunn ikke har målerkortet tilgjengelig, kan man sende en e-post med målerstand, navn på eier av boligen, og gjerne gårds- og bruksnummer til kommunen på postmottak@inderoy.kommune.no. Merk e-posten med vannmåleravlesning.

Skjema