error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Fare for flom i Trøndelag

Varsel om flomfare

20. mars 2012 - 23. mars 2012

Fare for flom!

 

 

 

 

 

 

 

 NVEs flomvarslingstjeneste har utarbeidet følgende flomvarsel den 20.03.2012 kl. 1100:

Varslet gjelder for perioden 21. - 23. mars 2012 - Sør- og Nord-Trøndelag.

Det er varslet mildt vær og mye nedbør i Trøndelag onsdag 21.3. Nedbøren ventes å falle som regn under 1000 meter over havet. Regn i kombinasjon med snøsmelting vil gi raskt økende vannføring. I vassdrag med gjenværende is er det fare for isgang. Vannføringen ventes å kulminere på nivå over 5-års flom. Lokale oversvømmelser kan forekomme som følge av at is og snø tetter rør, sluk og andre avløpsveier. Regn og snøsmelting på vannmettet jord fører til økt fare for jordskred fra tirsdag kveld. Avløps- og dreneringsveier må holdes åpne og gravearbeid bør unngås. Faren er størst i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver.

NB: Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og flomvarslet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulert vassdrag.

Se mer informasjon hos NVE.

Skjema