error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Nessjordet

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Sentrumstomta - Nessjordet Inderøy kommune

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Sentrumstomta på Nessjordet i Inderøy kommune

 

Planområdet omfatter eiendommene gnr.135/147 og gnr. 135/140, som omfatter «Rema-bygget», torg og ubebygget areal som disponeres av Grande eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet er å åpne regulerings-planen for å kunne bygge separate bolig og forretningsbygg på det så langt ubebygde arealet.

Planarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Grande eiendom og Letnes arkitektkontor.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan rettes til Norconsult AS v/Håvar Brøndbo, tlf. 915 36 576

e-post: Havar.Brondbo@norconsult.com

Frist for innspill til planarbeidet er 04. mars 2016.

Skjema