error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Kjerknesvågen

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen

PlanID: 2011001

Det varsles om arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen, jf. PBL §§ 12-8 og 12-14.

Formålet er å justere tomtegrense for tomt 2 og 3, samt øke maksimal byggehøyde for tomt 11, 12 og 13 med 1 m for å bedre terrengtilpassinga.

 

Frist for innspill og merknader er satt til 31.01.2018.

 

Hele varselet kan leses her:

Varsel om mindre endringer av reguleringsplan for Kjerknesvågen

Skjema