error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om mindre endring av reguleringsplan Skjemstad hyttefelt

PlanID: 2010010

Allskog oversender på vegne av grunneier Tarjei Finsrud forslag til mindre endringer av reguleringsplan jf PBL § 12-14, på deler av gnr. 85 bnr. 101 på Skjemstadaunet i Inderøy.

Skjema