error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan_Vestviknes

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Vestviknes

PlanID: 2017007

Det varsles om endring av reguleringsplan for Vestviknes hyttefelt, jf PBL § 12-8.

 

Hovedmålet med planinitiativet er å legge til rette for en utvidelse av småbåthavna med bølgedemper og ekstra båtplasser. Atkomst og parkering for småbåthavna skal vurderes samtidig.

Plangrensen ønskes tilpasset til eiendomsgrensene mot naboeiendommer. Videre er det behov for å justere veger i plankartet i forhold til faktisk plassering som er etablert der man har funnet eksisterende terreng mer egnet, bl.a. for å unngå inngrep.

 

Frist for innspill og merknader er satt til 31.01.2018.

 

Hele varselet kan leses her:

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Vestviknes

 

Skjema