error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om oppstart av planarbeid - Fortetting av hyttefelt - Forsell, Mosvik

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, på deler av eiendommen Forsell, gnr/bnr 356/1 i Inderøy kommune. Planen skal fortette/utvide reguleringsplanene Rønningsberget (1996) og Forsell (1985) med 5 nye tomter for bolig/fritidsbebyggelse, 7 nye tomter for fritidsbebyggelse, ei utleiehytte, ett bygg for lager og område for flytebrygge.  Området lengst vest inngår som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det stilles ikke krav om konsekvensutrening og planprogram.

Forsell_600x433.jpg

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 4 aug 2014. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

Skjema