error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Plangrense Straumen

Områderegulering Straumen sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram

Det varsles oppstart av planarbeid og utlegging av forslag til planprogram for revisjon av reguleringsplan for Straumen sentrum, jf PBL §§ 12-8 og 12-9.

Saken ble behandlet av Hovedutvalg Natur i møte den 06.03.17 i sak 21/17.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Straumen sentrum. Tema for analyser omtalt i planprogrammet er Uterom, Kulturhistorisk stedsanalyse, Transport, Næring og Bolig/befolkning.

Som et ledd i arbeidet vurderes reguleringsplaner for Venna og Nessjordet, samt deler av Årfall-gang/sykkelveg, erstattet/opphevet.

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/ Kristin B. Denstadli tlf. 74 12 42 96.

Frist for innspill og merknader til planen er satt til 1.6.2017.

Innspill og uttalelser til planprogrammet sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennlivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Forslag til planprogram høring

Vedtak og saksframlegg 060317

 

Skjema