error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunedelplan Røra

Kommunedelplan Røra 2017-2030, revidering

Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram

Det varsles oppstart av planarbeidet og utlegging av forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan Røra, jfr. § 11-12 og § 11-13.

Saken ble behandlet i Formannskapet den 08.03.17, sak 26/17.

Formålet med arbeidet er å legge til rette for utvikling av Røra sentrum. Planarbeidet ses i sammenheng med Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan for ny E6 gjennom Røra.

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/Kristin Volden tlf. 74 12 42 81.

Frist for innspill og merknader til planen er satt til 1.6.2017.

Innspill og uttalelse til planprogrammet sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Planprogram 2017-2030

Vedtak om oppstart

 

 

Skjema