error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om oppstart av planarbeid - Område B1 på Nessjordet.

Arkiplan AS varsler på vegne av Inderøy kommune at det startes arbeid med detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet.

Tomta skal detaljreguleres med sikte på å bygge omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede i tråd med overordnet reguleringsplan for området.

Det planlegges 16 leiligheter, to avlastningsboliger og en administrasjonsdel, i alt ca 1500 m2. I tillegg kommer  utearealer og parkering. Utbyggingen vil skje mest mulig på ett plan og tilpasses terrenget på tomta.

Innspill til planarbeidet sendes:

Arkiplan AS v/Henning Larsen, Innherredsvegen 7B, 7014 Trondheim

eller henning.larsen@arkiplan.no - innen 14.12.2012.

 

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Skjema