error_outline
04. desember kl. 14:49

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fylkesveg 755 Kvistadbakkan - Tømte

Varsel om oppstart av planarbeid

Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Inderøy kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for en gang- og sykkelveg mellom Kvistadbakkan og Tømte langs fylkesveg 755. Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter.

 

Det bes om at synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 6. oktober 2017. Send det skriftlig til firmapost-midt@vegvesen.no. Har du sprøsmål, kan du også kontakte Jorunn By på telefon 948 39 918 eller e-post jorunn.by@vegvesen.no


Statens vegvesen sin annonse ses her.

Skjema